POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Protejarea datelor cu caracter personal reprezintă un angajament ferm din partea noastră și de aceea am implementat o politică de confidențialitate.

Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele, precum și ce drepturi ai în legătură cu datele cu caracter personal. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Conform informațiilor disponibile pe site-ul furnizorului de găzduire a Website-ului, acesta folosește pentru stocare servere care se află în  Uniunea Europeană.

Acestă Politică de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile aparținând altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe Website-ul nostru. Acest lucru este în afara controlului nostru și de aceea te invităm să verifici Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Cine suntem noi?

Super Achievers SRL, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, având sediul social în Str. Mihai Bravu nr. 204, parter, camera 1, Oltenița, Județul Călărași, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J51/71/2018, cod unic de înregistrare 335745416 (denumită în continuare “Super Achievers”) este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine sau din alte surse.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

Angajamentul nostru

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să respectăm următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.

Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.

Securitate

Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio aplicație și nicio conexiune la internet nu este complet sigură.

Schimbări

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

Ale cui date le colectăm?

Colectăm datele cu caracter personal ale persoanelor fizice beneficiare ale Serviciilor noastre  sau ale persoanelor aflate într-o relație de orice fel cu noi, ale potențialilor clienți persoane fizice, reprezentanți ai organizațiilor și persoanelor de contact de la nivelul acestora, datele de contact ale persoanelor cu care interacționăm și ale celor care acționează conform instrucțiunilor clienților noștri, furnizorilor noștri și ale persoanelor care ne contactează în mod intempestiv.

Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

Totodată, colectăm și păstrăm datele cu caracter personal ca parte a procedurilor de acceptare a clienților și de executare a contractelor.

Ce date cu caracter personal colectăm despre tine?

Poți utiliza anumite secțiuni ale Website-ului fără a dezvălui datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care dorești să beneficiezi de Serviciile noastre, ți se va solicita să furnizezi datele tale în timpul unui proces de înregistrare.

Datele solicitate pot include: numele complet, date din buletin, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu.

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum adresa IP, navigatorul de internet, anunțurile pe care ai dat click, locația, paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru.

Pentre clineții noștri persoane juridice colectăm numele și prenumele persoanei de contact, denumirea organizației, funcția, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, data, ora și alte eventuale detalii de contact, care să ne ajute să ținem minte contextul interacțiunii cu noi.

Nu dorim să colectăm codul numeric personal și nici alte date numerice unice atribuite de către stat, astfel încât facem asta doar dacă legea ne obligă și întotdeauna cu măsuri de securitate adecvate. Dacă în mod incidental astfel de date ajung la cunoștința noastră, le ștergem imediat.

Cum utilizăm datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal referitoare la contacte pot fi consultate de către membrii echipei noastre doar în măsura în care este strict necesar pentru inițierea și menținerea legăturii cu persoanele de contact în cauză, pentru executarea contractelor, pentru găzduirea sau facilitarea găzduirii evenimentelor, precum și în alte scopuri care decurg din obligațiile izvorâte din legi, sau contracte.

Luăm în considerare contextul în care datele cu caracter personal au fost colectate, în special în ceea ce privește relația dintre persoanele vizate și noi, precum și posibilele consecințe asupra persoanelor vizate.

Transmitem invitații la evenimentele organizate de Super Achievers.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal în vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi, crearea contului, procesarea comenzilor și a tranzacțiilor, pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări, pentru a oferi, îmbunătăți și dezvolta serviciile și produsele noastre, pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice, pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice.

Datele persoanelor de contact a informațiilor folosite de echipa noastră pentru a le oferi informații despre noi și gama noastră de servicii și facilități.

Orice interacțiune cu tine în scop de marketing direct se va face doar în situația în care avem consimțământul tău prelabail.

La fel ca oricine, suntem supuși obligațiilor legale, astfel încât trebuie să ținem unele evidențe, care nu vizează datele cu caracter personal, dar pot conține date cu caracter personal, astfel încât sunt supuse acelorași rigori de protecție.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului, pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi (cum ar fi vânzarea, respectiv achiziționarea unuia sau mai multor Servicii), precum și pentru executarea obligațiilor noastre legale.

Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail contact@superachievers.ro.

Pe ce perioadă păstrăm datele?

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de noi doar atât timp cât este necesar scopurilor prelucrării, precum și, bineînțeles, potrivit cerințelor legale sau contractuale. În lipsa unor astfel de cerințe, perioada de păstrare a evidențelor și a documentelor justificative pentru Servicii nu ar trebui să depășească 10 ani.

Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi: șterse sau distruse; sau

anonimizate; sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrarea înregistrărilor).

Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru crearea Contului dumneavoastră vor fi șterse imediat, în cazul în care închizi contul.

Pentru a te sigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, Super Achievers va revizui periodic datele și, dacă este cazul, le va șterge.

Cum și cui dezvăluim datele tale?

Super Achievers poate transfera datele, prin dezvăluirea sau acordarea unor drepturi de acces de la distanță, numai prin intermediul aplicațiilor securizate, unor terțe părți, cum ar fi entități afiliate și alți parteneri comerciali ai săi, care acționează în calitate de împuterniciţi, procesând date cu caracter personal pentru și în numele Super Achievers (de exemplu, stocare a datelor pe servere tip “cloud”, consultanți juridici și financiari, furnizori de servicii tehnice), cu care Super Achievers a încheiat acordurile contractuale necesare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene și naționale.

De asemenea, putem dezvălui datele tale către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Vom transfera Date către terțe părți exclusiv în măsura necesară îndeplinirii scopurilor de prelucrare aplicabile (așa cum sunt acestea descrise mai sus) pentru care datele dumneavoastră sunt colectate și procesate.

Super Achievers poate dezvălui datele pentru a respecta prevederile legale sau ca răspuns la o cerere din partea unei instanțe sau a unei alte autorități publice. Super Achievers va putea, de asemenea, să divulge informațiile, dacă consideră, cu bună-credință, că este necesar pentru a preveni sau împiedica savârşirea unor fraude sau limitarea consecinţelor acestora, pentru a proteja Super Achievers și angajații săi sau pentru a respecta Termenii și Condițiile de utilizare.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

Măsurile noastre de securitate, atât cele tehnice cât și cele organizatorice, protejează atât informațiile noastre cât și informațiile despre contacte, datele cu caracter personal și alte date importante. Preocuparea pentru detectarea, investigarea și rezolvarea amenințărilor la adresa securității este permanentă.

Drepturile persoanelor vizate

În lipsa unor dispoziții legale care să le circumstanțieze, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în situațiile în care v-ați retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; dreptul la portabilitatea datelor ce vă permite să primiți o copie a datelor prelucrate pe care le-am primit de la dumneavoastră sau să le transmitem unei alte entități indicate de dumneavoastră; dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util. Pentru exercitarea drepturilor este nevoie să ne asigurăm că solicitările provin de la persoanele vizate. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Dacă, desi depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

Situații speciale

Utilizatori înregistrați

Utilizatorii înregistrați sunt persoanele care au credențiale de acces (logare) pe Website și/sau subdomeniile sale. Utilizatorii înregistrați sunt persoane cu care avem raporturi contractuale, persoane care acționează pentru persoane cu care avem raporturi contractuale sau persoane care au permisiuni de acces dobândite de-a lungul timpului. Toate aceste persoane și-au făcut publice în mod manifest datele personale în scopul utilizării contului de acces. După încetarea raporturilor dintre noi, ștergem conturile și totodată informațiile cu caracter personal cuprinse în ele.

Newsletter gratuit

Oferim persoanelor interesate posibilitatea de a primi în căsuța de e-mail newsletterul superachievers.ro, care conține informări și linkuri către materiale publicate pe Website și subdomenii. În acest scop, colectăm, stocăm și utilizăm adresa de e-mail pentru trimiterea de informări. Aceste date cu caracter personal sunt stocate cu grijă, pe un server din Uniunea Europeană, iar furnizorul de servicii tehnice este în Uniunea Europeană. În orice caz, abonații la newsletter se pot dezabona oricând, fie utilizând linkul de dezabonare automată din interiorul fiecărui e-mail, fie scriindu-ne direct.

Abonarea la newsletter are semnificația exprimării consimțământului cu privire la primirea de comunicări comerciale din partea noastră (marketing), însă exclusiv prin trimiterea la articole publicate pe Website și subdomenii. Nu înstrăinăm sub nicio formă și nici nu închiriem adresele de e-mail ale persoanelor cu care interacționăm.

Newsletter membri

Comunicăm cu membrii grupurilor de interese Super Achievers în virtutea raporturilor contractuale, pentru a satisface cât mai bine interesele lor. Cu membrii care nu doresc comunicări colective de tip newsletter comunicăm în mod individual.

Modalitatea de contact cu privire la datele cu caracter personal

Având în vedere că nu monitorizăm nici pe scară largă și nici sistematic datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și faptul că operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal nu reprezintă nici pe departe activitatea noastră principală, desemnarea unui DPO nu este necesară. Totuși, pentru orice solicitare, reclamație, sugestie sau observație în legătură cu protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să folosiți adresa de e-mail privacy@superachievers.ro, sau orice altă modalitate de contact care vă este comodă.

Close Menu